Krótki opis naszej działalności

Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Ponadto finansuje kursy edukacyjne, zajęcia, szkolenia, imprezy, obozy, zimowiska dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Udziela się społecznie organizując szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

Czesław Gawłowski

Prezes

Krzysztof Smyk

Wiceprezes

Elżbieta Gawłowska

Członek Zarządu

Krzysztof Wołoszyn

Członek Zarządu

Stanisław Owsianik

Członek Zarządu

Wszystkie dokumenty i uchwały

Misja

Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"

Głównym celem jest dbanie o dobro Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Mchawie i uczniów, którzy do niej uczęszczają. Z własnych środków finansowych organizujemy wyjazdy młodzieży na wycieczki szkolne, a za osiągnięcie bardzo dobrych wyników kończących etap nauki w szkole uczniowie otrzymują cenne nagrody.